สายฟอกไตใส่ตรงไหนได้บ้าง & แตกต่างกันอย่างไร❓

สายฟอกไตใส่ตรงไหนได้บ้าง & แตกต่างกันอย่างไร❓        สายฟอกไตหรือสายฟอกเลือดเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใส่เพื่อฟอกเลือดเร่งด่วนซึ่งมี 2 แบบคือ   1.แบบชั่วคราว 2.แบบกึ่งถาวร   อายุการใช้งานของ 2 แบบนี้ต่างกันค่อนข้างมาก❗️   แบบชั่วคราว  = 1สัปดาห์ – 1เดือน แบบถาวร = 6เดือน – 2ปี      ซึ่งอายุการใช้งานก็ขึ้นอยู่กับจุดที่ใส่สายฟอกไตด้วย บริเวณที่ใส่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะกำหนดเวลาการใช้งานของสายฟอกไต   แบ่งเป็น 2 จุดคือ 1.คอ 2.ขาหนีบ   ทำไมถึงเป็นที่คอและขาทั้งสองข้างใส่ที่อื่นไม่ได้หรือ❓      ก็เพราะว่าบริเวณนี้มีเส้นเลือดดำขนาดใหญ่อยู่จึงเป็นที่ที่เหมาะสมในการใส่สายฟอกไตเพราะการฟอกเลือดต้องดูดเลือดจำนวนมากจากสายดังนั้นเส้นเลือดที่เล็ก เช่น ปลายมือปลายเท้าไม่สามารถดูดเลือดได้เพียงพอ   เส้นฟอกไตชั่วคราวบริเวณคอ แบ่งเป็น   1.คอขวา  ดีที่สุดใช้ได้ประมาณ 1 เดือน   2.คอซ้าย  เป็นอันดับ 2 […]

1 2 3