เปลี่ยนไต…ใครมีสิทธิ?

เปลี่ยนไต : การรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย “คุณเป็นคนนึงหรือไม่ที่มีสิทธิ?”

1 3 4 5