ล้างไตทำไมชอบเป็น “ตะคริว” ❗️

ทำไมชอบเป็น “ตะคริว” ตอนล้างไต❗️    การเกิดตะคริวเป็นภาวะที่พบได้บ่อยระหว่างการล้างไตและเป็นภาวะที่ทำให้ผู้ป่วยมีความทุกข์ทรมานมากซึ่งบางคนเป็นแทบทุกครั้งที่มีการล้างไต😭   สาเหตุส่วนใหญ่   1. เกิดจากดึงน้ำออกมากเกินไประหว่างการล้างไต      ⚠️เนื่องจากตั้งค่าน้ำหนักแห้งไว้ต่ำเกินไป   2. น้ำหนักเพิ่มมากกว่าปกติทำให้ต้องดึงน้ำออกมาก      ⚠️ยิ่งอัตราส่วนของการดึงน้ำออกมากเท่าไหร่โอกาสเป็นตะคริวก็มีมากเท่านั้น ( มีรายงานว่าน้ำหนักที่เพิ่มมากเกิน6% ของน้ำหนักตัวโอกาสเป็นตะคริวประมาณ49%)    3. ใช้น้ำยาล้างไตที่มีระดับแคลเซี่ยม, โพแทสเซียม, แมกนีเซียมหรือโซเดียมต่ำเกินไป     วิธีรักษา   1. ผู้ป่วยไม่ควรดื่มน้ำมากเกิน 1 ลิตรต่อวันในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีปัสสาวะออกแล้ว   2. ไม่ควรรับประทานเค็มมากเกินไป   3.น้ำหนักระหว่างการล้างไตสองครั้ง( IDW G: Interdialytic Weight Gain )       ⚠️ควรเพิ่มไม่เกินประมาณ 5%  ( ประมาณ 3.5 ถึง4 กิโลกรัมในผู้ป่วยที่น้ำหนัก70 กิโลกรัม, หรือ2.5 ถึง3 กิโลกรัมในผู้ป่วยที่มีน้ำหนัก50 กิโลกรัม)    4.ดึงน้ำออกน้อยลงโดยการตั้งน้ำหนักแห้งที่สูงขึ้น      ⚠️โดยปกติคุณหมอโรคไตมีหน้าที่ปรับน้ำหนักแห้งให้เหมาะสมกับผู้ป่วยอยู่เป็นระยะ      👨‍⚕️โดยใช้ข้อมูลจากการตรวจร่างกาย  ความดันปกติไม่มีขาบวม เสียงปอดปกติไม่บ่งชี้ว่ามีภาวะน้ำท่วมปอด […]