เส้นฟอกไต

VDO

รู้จักเรา

เส้นฟอกไตเปรียบดั่งหัวใจดวงที่สองของผู้ป่วย

เมื่อเราศัลยแพทย์ได้ทำการผ่าตัดเส้นฟอกไต

แก่ผู้ป่วยรายใดแล้วก็เปรียบเสมือนได้ใส่หัวใจอีกดวง

…และต้องดูแลกันไปตลอดชีวิต…

เข้าใจอย่างลึกซึ้ง

ความยากของการผ่าตัดเส้นฟอกไตที่แท้จริงนั้นมิใช่การผ่าตัดแต่คือการวางแผนการผ่าตัดแก่ผู้ป่วยให้สามารถมีเส้นเลือดเพื่อใช้ในการฟอกเลือดได้ตลอดช่วงชีวิตของผู้ป่วย

แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเส้นฟอกไตแทบทุกคนจะต้องได้รับการซ่อมแซมหรือการทำเส้นใหม่แทบจะทุกคนเนื่องจากเส้นฟอกไตนั้นมีอายุการใช้งานแตกต่างกันไปดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือการที่จะต้องรู้จักการแก้ปัญหาเส้นฟอกไตเป็นอย่างดีและยั่งยืนมากที่สุดเท่าที่ทำได้

ผ่าตัดได้อย่างเหมาะสม

การผ่าตัดที่ดีที่สุดนั้นไม่มีมีแต่การผ่าตัดที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละท่านดังนั้นศัลยแพทย์ผู้ผ่าตัดควรจะต้องมีการฝึกฝนและเรียนการทำเส้นฟอกไตมาโดยเฉพาะรวมทั้งได้ผ่าตัดเส้นฟอกไตมาพอสมควรจึงจะสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดให้แก่ผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี
Facebook fanpage

ติดตามข้อมูล "ที่มีประโยชน์และคัดเลือกแล้ว" สำหรับผู้ป่วยโรคไตจากแพทย์เฉพาะทาง

สายธาราคลินิก

ศูนย์ผ่าตัดเส้นเลือดฟอกไต by หมอท๊อป (นพ.นันทพล พงศ์รัตนามาน)

LINE

ติดต่อแพทย์เฉพาะทางโดยตรงผ่าน LINE ID: @drtop

จากใจเรา

เราไม่สามารถพูดได้ว่าเราดีที่สุดแต่เรามั่นใจว่า "เราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแก่คนไข้" ด้วยความจริงใจ

บทความ